Bkav AntiSpam Gateway

Bkav AntiSpam Gateway tích hợp các tính năng ưu việt như: Smart Filter -chặn spam bằng bộ lọc thông minh, chặn spam theo Blacklist, hỗ trợ các tập luật lọc, xử lý email, quét virus cho file đính. Công cụ quản lý của Bkav AntiSpam Gateway cho phép quản trị từ xa qua giao diện web, cung cấp các thống kê, báo cáo về tình hình Spam, virus qua Gateway. Giúp giảm thiểu thời gian, công sức và chi phí để quản trị hệ thống.