Sản phẩm bảo mật hàng đầu từ Bkav

Bkav

Bkav AntiSpam Gateway
Bkav AntiSpam Gateway là giải pháp chặn spam tại Gateway.

Tải về Bản dùng thử Mua Ngay! - 0 đ
Dành cho 1 máy tính trong 1 năm sử dụng
Bkav

Bkav SMB
Bkav Endpoint SMB là giải pháp phòng chống virus tổng thể dành cho các cơ quan/doanh nghiệp có hệ thống mạng LAN quy mô vừa và nhỏ.Phiên bản này được thiết kế đặc biệt hoạt động theo mô hình quản lý tập trung trên Server, bảo vệ an toàn tối đa cho từng má

Tải về Bản dùng thử Mua Ngay! - 3690000 đ
Dành cho 1 máy tính trong 1 năm sử dụng
Bkav

Bkav Endpoint Enterprise
Bkav Endpoint Enterprise là phiên bản dành cho các cơ quan/doanh nghiệp có hệ thống mạng nội bộ quy mô lớn. Phiên bản này được thiết kế đặc biệt hoạt động theo mô hình quản lý tập trung trên một Server duy nhất hoặc nhiều Server phân cấp, bảo vệ an toàn t

Tải về Bản dùng thử Mua Ngay! - 5900000 đ
Dành cho 1 máy tính trong 1 năm sử dụng
Bkav

Bkav Gateway Scan
Bkav Gateway Scan là giải pháp phòng chống virus cho gateway, chặn và diệt virus ngay tại cửa ngõ vào ra của hệ thống mạng.

Tải về Bản dùng thử Mua Ngay! - 19.99 đ
Dành cho 1 máy tính trong 1 năm sử dụng