Giải thưởng & Chứng nhận

Bkav đạt chứng chỉ VB100. Đây là lần đầu tiên phần mềm diệt virus Việt đạt đẳng cấp quốc tế - Tháng 08/2010

Bkav đạt chứng chỉ VB100. Đây là lần đầu tiên phần mềm diệt virus Việt đạt đẳng cấp quốc tế - Tháng 08/2010

Bkav là 1 trong 13 doanh nghiệp vinh dự được nhận Cúp

Bkav là 1 trong 13 doanh nghiệp vinh dự được nhận Cúp "Tự hào Thương hiệu Việt" – Tháng 08/2010

Phần mềm Bkav eOffice lần thứ hai liên tiếp đoạt giải

Phần mềm Bkav eOffice lần thứ hai liên tiếp đoạt giải "Giải pháp CNTT-TT hay nhất" trong lĩnh vực Văn phòng điện tử - Tháng 06/2010

Bkav nhận bằng khen Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm địa bàn cơ quan doanh nghiệp giai đoạn 1998 - 2010

Bkav nhận bằng khen Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm địa bàn cơ quan doanh nghiệp giai đoạn 1998 - 2010

10 nhân vật tiêu biểu của ICT Việt Nam giai đoạn 2000 - 2009

10 nhân vật tiêu biểu của ICT Việt Nam giai đoạn 2000 - 2009

Giám đốc Bkav Telecom nhận giải CSO 2009

Giám đốc Bkav Telecom nhận giải CSO 2009

 
Bkav đoạt giải Nhất bình chọn Sản phẩm An toàn thông tin năm 2009

Bkav đoạt giải Nhất bình chọn Sản phẩm An toàn thông tin năm 2009

Phần mềm Bkav eOffice đoạt giải Nhất bình chọn Giải pháp CNTT-TT hay nhất 2009

Phần mềm Bkav eOffice đoạt giải Nhất bình chọn Giải pháp CNTT-TT hay nhất 2009